Swedbank

Delårsrapport för Swedbank

Pressmeddelande   •   Aug 07, 2007 11:24 CEST

Delårsrapport för Swedbank
Januari - juni 2007
Den 7 augusti 2007

FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING

Periodens resultat ökade med 19 procent jämfört med första halvåret 2006

Periodens resultat ökade med 19 procent till 6 022 mkr (5 056)
Resultat per aktie ökade till 11,68 kronor (9,81)
Räntabilitet på eget kapital ökade till 19,5 procent (18,5)
K/I-talet förbättrades till 0,50 (0,53)
Räntenettot ökade med 21 procent till 9 092 mkr (7 535)
Rörelseresultatet ökade med 18 procent till 7 807 mkr (6 635)
Kreditförlusterna uppgick till 151 mkr (-66)
Primärkapitalrelationen uppgick enligt nytt regelverk till 6,7 procent (6,5 procent den 31 december 2006 enligt äldre regelverk).
Ökat resultat för andra kvartalet jämfört med första kvartalet 2007
Periodens resultat förbättrades med 7 procent till 3 112 mkr (2 910)
Resultat per aktie ökade till 6,03 kronor (5,65)
Räntabilitet på eget kapital ökade till 19,9 procent (18,9)
K/I-talet förbättrades till 0,50 (0,51)
Intäkterna ökade med 6 procent till 8 226 mkr (7 793)
Rörelseresultatet ökade med 5 procent till 4 000 mkr (3 807)
Kreditförlusterna uppgick till 102 mkr (49).
VD kommenterar andra kvartalet
Swedbank har fortsatt sin positiva trend och resultatet per aktie har ökat med 19 procent under första halvåret jämfört med samma period förra året. Vinstutvecklingen har varit speciellt stark i de baltiska länderna.

Swedbank har ett mycket bra utgångsläge för en fortsatt god vinsttillväxt under lång tid framöver. Vi har en stabil och stark bas i Sverige. Samtidigt har vi en mycket god tillväxt i Baltikum, som också möjliggjort för oss att genom åren bygga upp en betydande erfarenhet att bedriva bankverksamhet på tillväxtmarknader. Genom förvärvet av TAS-Kommerzbank, som slutfördes den 9 juli, tillsammans med vår ryska verksamhet har vi skapat förutsättningarna för att långsiktigt kunna fortsätta vår positiva utveckling.

Vi har noterat en fortsatt avmattning av lånetillväxten i Baltikum. Swedbanks bedömning är att symptomen på överhettning i framförallt Lettland och Estland kommer att börja avta under andra halvåret 2007. Disciplinen från både offentliga och privata aktörer är viktig för att säkerställa den positiva utvecklingen.Publicering av ekonomisk information
Koncernens ekonomiska rapporter kan hämtas på www.swedbank.se/ir.
Swedbank publicerar resultat följande datum:
Delårsrapport tredje kvartalet 2007 den 24 oktober 2007
Bokslutskommuniké för 2007 den 13 februari 2008 .

För ytterligare information kontakta:
Jan Lidén, Verkställande direktör och koncernchef
Telefon 08 - 585 922 27


Mikael Inglander, Ekonomi- och Finansdirektör
Telefon 08 - 585 913 14


Johannes Rudbeck , chef Investor Relations
Telefon 08 - 585 933 22 ,
070 - 582 56 56