TracTechnology AB

Delårsrapport för TracTechnology AB

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 09:18 CEST

(publ) januari - september 2010

 

Internationaliseringen av MeatTrac patentet fortsätter via finansiering av TracTechnology Inc.

Januari - september 2010
* Nettoomsättningen uppgick till 8,4 (10,9) Mkr
* Resultatet efter skatt uppgick till -9,8 (-10,9) Mkr
* Bruttomarginalen förbättrades till 52 % (47 %)
* Resultat per aktie uppgick till -0,29 (-0,42) kr
* Jordbruksverket godkänner MeatTrac Breeder
* Jordbruksverket godkänner elektroniska öronmärken
* EU-parlamentet skärper lagen om ursprungsmärkning av livsmedel

Tredje kvartalet 2010
* Nettoomsättningen uppgick till 2,3 (4,8) Mkr
* Resultatet efter skatt uppgick till -3,2 (-2,6) Mkr
* Bruttomarginalen uppgick till 43 % (48 %)
* Resultat per aktie uppgick till -0,09 (-0,09) kr
* U.S. Food and Drug Administration positiva till TracTechnology AB
* Styrelsen i långt framskridna förhandlingar om finansiering av TracTechnology Inc.
* Omorganisation av Solutions klar med tydligare fokus på marknadsföring och försäljning


Upplysningar om händelser efter balansdagen
* Länsförsäkringar Jönköping och Länsförsäkringar Bergslagen visat fortsatt förtroende och utökar sitt ägande i TracTechnology ytterligare
* Beslut taget att överföra det amerikanska MeatTrac patentet till TracTechnology Inc.
* Större aktieägare och styrelse arbetar med att omvandla samtliga A-aktier till B-aktier