Nordea Bank AB

Delårsrapport för tredje kvartalet 2004

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2004 11:44 CEST

Förbättrat resultat under årets första nio månader
Rörelseresultatet steg 15 % 1 648 miljoner euro (1 429 miljoner euro första nio månaderna 2003)
Periodens resultat steg 15 % till 1 480 miljoner euro (1 288)
Intäkterna i stort sett oförändrade på 4 216 miljoner euro (4 240), en ökning med 3 % på jämförbar basis
Kostnaderna minskade 5 % till 2 559 miljoner euro (2 700)
Kreditförlusterna minskade 87 % till 37 miljoner euro (279)
Vinst per aktie 0,53 euro (0,44)
Avkastning på eget kapital (exkl. goodwill) 21,0 % (19,0)

Stabil underliggande utveckling under kv 3
Rörelseresultatet steg 6 % till 548 miljoner euro (516 under kv 2 2004)
Periodens resultat 398 miljoner euro (664, inklusive 300 i realisations­vinst på fastigheter)
Intäkterna minskade 1 % till 1 391 miljoner euro beroende på nedgång i tradingintäkter (1 404)
Kostnaderna minskade 1 % till 837 miljoner euro (849)
Positiva kreditförluster, netto
Vinst per aktie 0,14 euro (0,24, inklusive 0,10 euro från realisationsvinst)
Avkastning på eget kapital (exkl. goodwill) 17,0 % (28,1, inklusive realisa­tionsvinst)

Fortsatt tillväxt i affärsvolymer jämfört med samma period förra året
Hypoteksutlåningen ökade 14 %
Utlåningen till små och medelstora företag ökade 3 %
Inlåningen ökade 5 %
Kapital under förvaltning ökade 17 % till 125,7 miljarder euro
Antalet e-bankkunder ökade 11 % till 3,9 miljoner

Stark kapitalposition
Primärkapitalrelation 7,6 %
Återupptagande av återköpsprogram av egna aktier
Nordea Kredit tilldelad AAA-rating av Standard & Poor's

"Det är tillfredsställande att vi har kunnat öka våra intäkter med 3 procent på jämförbar basis trots skärpt konkurrens och press på marginalerna. Kostnaderna har fortsatt falla. Positiva kreditförluster, netto, för andra kvartalet i rad understryker att vår kreditportfölj är sund," säger Lars G Nordström, VD och koncernchef i Nordea.


För ytterligare information:
Arne Liljedahl, Group CFO/EVP +46 8 614 7996
Johan Ekwall, chef för Investor Relations +46 8 614 7852 (eller +46 70 607 92 69)
Erik Evrén, informationschef Sverige +46 8 614 8611 (eller +46 70 946 53 89)