Svensk Exportkredit AB

Delårsrapport för tredje kvartalet 2006

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 12:09 CET

Peter Yngwe, verkställande direktör för SEK, kommenterar tredje kvartalet 2006:

Fortsatt expansion under tredje kvartalet gör 2006 till ett nytt rekordår. Redan nu kan vi konstatera att volymen kundfinansieringslösningar blir den högsta hittills i SEKs historia. Detta är mycket glädjande i en marknad som fortfarande präglas av hög likviditet och pressade marginaler. Höga kreditvolymer har kompenserat pressade marginaler så att resultatet fortsatt ligger på en stabil nivå; Skr 413,0 miljoner (373,6).
Under tredje kvartalet har SEK medverkat i flera affärer som rör Ryssland. Detta är mycket positivt eftersom Ryssland utgör en potentiellt mycket stor och nära exportmarknad för Sverige. SEK har bland annat refinansierat Ericsson-export till Ryssland största mobiloperatör och YITs satsningar i Ryssland, samt engagerats som finansiell rådgivare till staden Pskov.

SEKs ansträngningar att kunna erbjuda finansiering i lokal valuta har intensifierats. Detta har resulterat i tillstånd från thailändska myndigheter för SEK att låna thai baht domestikt i Thailand. Härutöver har vi bland annat emitterat lån länkade till ryska rubel och colombianska pesos.

Delårsrapporten bilägges.


För ytterligare information kontakta:
Peter Yngwe, VD, 08-613 83 00, eller Lars M Andersson, Informationschef, 08-613 84 05


SEK har till föremål att bedriva finansieringsverksamhet och därvid främst främja utvecklingen av svenskt näringsliv och svensk exportindustri samt i övrigt engagera sig i svensk och internationell finansieringsverksamhet på kommersiella grunder. SEK finansierar sin verksamhet huvudsakligen genom att ge ut obligationslån på de internationella kapitalmarknaderna. SEKs balansräkning och tillgångar har hög kvalitet. SEKs rating från Standard & Poor's respektive Moody's är AA+/Aa1 för långfristiga skulder. Se även SEKs hemsida: www.sek.se