Modern Times Group MTG AB

Delårsrapport för tredje kvartalet 2010

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2010 13:31 CEST

19 oktober 2010 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG” eller ”koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista: MTGA, MTGB) offentliggör idag resultatet för det tredje kvartalet och de första nio månaderna 2010.

Höjdpunkter tredje kvartalet

 • Försäljningen ökade med 11% till 3.531 (3.177) Mkr och ökade med 17% exklusive valutakursförändringar
 • Försäljningen för Fri-TV Skandinavien ökade med 17% till 922 (790) Mkr och ökade med 22% exklusive valutakursförändringar
 • Rörelseresultatet exklusive resultatandelar från intressebolag ökade med 50% till 368 (246) Mkr, med en ökad rörelsemarginal på 10% (8%)
 • Det totala rörelseresultatet ökade med 22% till 458 (377) Mkr inklusive 91 (131) Mkr i resultatandelar från intressebolag
 • Resultatet före skatt ökade med 48% till 499 (336) Mkr
 • Resultatet efter skatt ökade med 42% till 360 (254) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade med 46% till 5,63 (3,86) kronor
 • En extra bolagsstämma har sammankallats den 21 oktober för att rösta om den föreslagna avknoppningen och noteringen av CDON Group AB (”CDON Group”), koncernens dotterbolag inom e-handel

Höjdpunkter årets första nio månader

 • Försäljningen ökade med 8% till 10.925 (10.097) och ökade med 13% exklusive valutakursförändringar
 • Försäljningen för Fri-TV Skandinavien ökade med 13% till 3. 018 (2.660) Mkr och ökade med 18% exklusive valutakursförändringar
 • Rörelseresultatet exklusive resultatandelar från intressebolag ökade med 35% till 1.386  (1.030)  Mkr med en ökad rörelsemarginal på 13% (10%)
 • Totalt rörelseresultat ökade med 42% till 1.706 (1.199) Mkr inklusive 320 (169) Mkr i resultatandelar från intressebolag
 • Resultatet före skatt ökade med 52% till 1.664 (1.096) Mkr
 • Resultatet efter skatt ökade med 41% till 1.182 (836) Mkr
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade med 42% till 17,81 (12,51) kronor
 • Koncernen har mottagit tre kvartalsmässiga utdelningar om 4 miljoner amerikanska dollar, totalt 12 miljoner amerikanska dollar från CTC Media, Inc. (”CTC Media”), med en sista kvartalsutdelning om 4 miljoner amerikanska dollar förväntad i december.

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: ”Vår rekordförsäljning för det tredje kvartalet återspeglade försäljningstillväxt exklusive valutakurseffekter i alla våra affärsområden i det sässongsmässigt minsta kvartalet för reklamförsäljning. Vi redovisade även en god marginalutveckling. Vår utveckling leddes återigen av våra skandinaviska fri-TV-verksamheter, vilka drog nytta av en stark reklamefterfrågan och ökande prisnivåer. Våra fri-TV-verksamheter på tillväxtmarknaderna redovisade tillväxt för det andra kvartalet i rad, under stabila marknadsvillkor och med ett förbättrat rörelseresultat. Tillväxten för den nordiska betal-TV-verksamheten återspeglade ett fortsatt nettointag av IPTV-abonnenter, och ökande nivåer av genomsnittliga intäkter per abonnent (ARPU), samtidigt som den svenska verksamheten har börjat dra nytta av de nyligen förvärvade rättigheterna till engelska Premier League. Den nordiska betal-TV-verksamheten redovisade i kvartalet en högre marginal än förväntat, samtidigt som resultaten från betal-TV-verksamheten på tillväxtmarknaderna återspeglade konsolideringen av de ryska och ukrainska satellitplattformarna.

Vi tog emot den tredje av de tre förväntade utdelningarna från CTC Media i september, och avslutade kvartalet med en nettoskuld till EBITDA-nivå på 1,1 gånger, samt 3,6 miljarder kronor i tillgängliga likvida medel.

Våra mål framgent är att ta ytterligare tittartids- och marknadsandelar och att fortsätta investera i att förbättra våra konkurrenskraftiga marknadspositioner. Vi har blivit uppmuntrade av nivåerna av efterfrågan för reklam i Skandinavien och stabiliteten på tillväxtmarknaderna, och några av dessa marknader har nu återigen uppvisat tillväxt. Vi förväntar oss att fortsätta dra nytta av våra stärkta betal-TV-erbjudanden och närvaro på ett flertal plattformar i Norden, och att investera i utvecklingen av våra satellit-TV-plattformar på tillväxtmarknaderna. Slutligen fortsätter vi att arbeta mot den föreslagna utdelningen av CDON Group, vår snabbväxande nordiska affärsverksamhet inom internethandel, till våra aktieägare före årets utgång.”

***

Företaget inbjuder till en telefonkonferens idag klockan 15.00 lokal tid Stockholm, 14.00 lokal tid London och 09.00 lokal tid New York.

Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:
Sverige: +46 (0)8 5051 3786
Internationellt: +44 (0)20 7138 0824
USA: +1 212 444 0481
Kod för telekonferensen: 3140225


För att lyssna på telefonkonferensen, vänligen gå in på
www.mtg.se.

***

För ytterligare information, besök
www.mtg.se eller kontakta:

Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef
Mathias Hermansson, finanschef
Tel: +46 (0) 8 562 000 50

Frågor från investerare och analytiker:

Matthew Hooper
Tel:                               +44 (0) 7768 440 414
E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:
Bert Willborg                
Tel:                               +44 (0) 791 2280 850
E-post: bert.willborg@mtg.se


MTG
AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören och den ledande detaljhandeln för underhållningsprodukter på internet i Norden.


Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.


Informationen i denna kvartalsrapport är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 oktober 2010 klockan 13.00 CET.