Intrum Justitia AB

Delårsrapport, första halvåret 2003

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 13:17 CEST

Nettoomsättningen ökade med 7 procent

· Koncernens nettoomsättning ökade med 7 procent till 1 419,7 MSEK (1 331,8) under årets första sex månader, varav 702,1 MSEK (675,4) avsåg andra kvartalet 2003
· Nettoresultat för första halvåret 2003 var -3,1 MSEK (39,8).
Nettoresultatet för det andra kvartalet i år var -9,3 MSEK (13,8). I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 121,0 MSEK (0,0)
· Resultat per aktie för första halvåret 2003 var -0,04 SEK
(0,83). Kassaflödet från den löpande verksamheten under första halvåret 2003 uppgick till 84,6 MSEK (61,0)
· Bedömningen kvarstår att redovisningsfelaktigheterna i Intrum Justitias engelska verksamhet har en negativ resultateffekt om 80 MSEK före skatt
· Den organiska tillväxten för helåret 2003, exklusive den
engelska verksamheten, bedöms uppgå till 6 procent

Ytterligare information:
Jan Roxendal, verkställande direktör och koncernchef
Tel: 08-546 10 200

Bertil Persson, vice verkställande direktör och finansdirektör
Tel: 08-546 10 200

Anders Antonsson, Investor Relations
Tel: 08-546 10 206, mobil: +46 703 36 78 18

Intrum Justitia AB (publ)
105 24 Stockholm
Tel: 08-546 10 200, fax: 08-546 10 211
Webbplats: www.intrum.com
E-post: ir@intrum.com
Organisationsnummer: 556607-7581