Länsförsäkringar

Delårsrapport från länsförsäkringsgruppen, januari-september 2003

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2003 10:53 CET

Sammanfattning:

- Fortsatt kraftiga resultatförbättringar inom samtliga tre kärnområden – sakförsäkring, livförsäkring och bank.

- Det tekniska resultatet inom sakförsäkring uppgick till 424 Mkr, vilket ska jämföras med helårsresultatet 2002–431 Mkr. Rörelseresultatet uppgick till 794 Mkr.

- Resultatet inom livförsäkring uppgick till 1 270 (–13 626) Mkr.

- Rörelseresultatet inom bank, före kreditförluster, uppgick till 68,3 (33,3) Mkr.

- Arbetet med effektiviseringar och lönsamhetsfokus ger tydliga resultat: Driftskostnadsprocenten inom sakförsäkring uppgick till 19 procent, att jämföras med 23 procent per helår 2002. Administrationskostnaderna inom livförsäkring har sänkts med 185 Mkr, vilket motsvarar 16 procent.

- Hypoteksutlåningen ökade med 132 procent och uppgick till 14,4 (6,2) miljarder kronor.

- Antalet kunder uppgår till drygt 3 miljoner och ökningen sedan årsskiftet är cirka 3 procent.

- Antalet kunder som har produkter inom samtliga tre kärnområden ökade med nästan 10 procent och uppgick till cirka 100 000.

- Länsförsäkringar har Sveriges mest nöjda kunder inom sak- och livförsäkring, enligt Svenskt Kvalitetsindex (SKI). Länsförsäkringars bankkunder är enligt SKI bland de mest nöjda i Sverige.

- Länsförsäkringar är Årets Livförsäkringsbolag och Årets Sakförsäkringsbolag, enligt Affärsvärlden som grundat utmärkelserna på en undersökning gjord bland svenska företag.

Uppgifterna inom parentes avser januari–september 2002. Länsförsäkringar har tidigare inte lämnat kvartalsrapporter inom sakförsäkring, varför jämförelser inte kan lämnas avseende kvartal 3 år 2002.

– Vårt fokus på lönsamhet och effektivitet ger tydliga ekonomiska resultat. Våra erbjudanden och vår service ger tydliga resultat i kundnöjdhet och marknadstillväxt. Sakförsäkringsrörelsen, som är kundbasen för livförsäkrings- och banktillväxten, har en mycket god lönsamhetsutveckling och totalkostnadsprocenten är 103, arbetet är inriktat på 95. Med fortsatta effektiviseringsåtgärder och positiv utveckling på de finansiella marknaderna kommer resultaten inom samtliga tre kärnaffärer för helåret att förbättras ytterligare, säger Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB.

För ytterligare information kontakta:
Tommy Persson, vd Länsförsäkringar AB 08-588 400 00
tommy.persson@lansforsakringar.se

Christer Baldhagen, informationsdirektör Länsförsäkringar AB 08-588 415 01
christer.baldhagen@lansforsakringar.se 070-579 70 66