Profilgruppen AB

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2009 16:06 CEST

Viss stabilisering i en fortsatt svag marknad

Andra kvartalet

* Omsättning 192,9 Mkr (304,1), ner 37 procent jämfört med föregående år.

* Rörelseresultat -4,2 Mkr (15,0),

* Kassaflöde från den löpande verksamheten 23,7 Mkr (-7,0).

* Resultat per aktie -0,99 kr (1,92).


Första halvåret

* Omsättning 398,2 Mkr (606,4), ner 34 procent jämfört med föregående år.

* Rörelseresultat -14,6 Mkr (29,2),

* Nettoresultat -13,5 Mkr (18,4).

* Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,9 Mkr (-9,7).

* Resultat per aktie -2,74 kr (3,73).ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar:

"Vi har även i årets andra kvartal upplevt en svag marknad, men ser samtidigt tecken på att den kraftiga lagerneddragningen hos kunderna nu är genomförd.

Koncernen har för de senaste två kvartalen uppnått successiva resultatförbättringar, men redovisar fortfarande negativt resultat. Därför fortsätter vi våra anpassningar av verksamheten. "

_________________________________________________________
Kontaktpersoner för information:

Nils Arthur, VD och Koncernchef, mobil 070-349 57 90
e-post: nils.arthur@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef, mobil 070-339 89 99
e-post: peter.schon@profilgruppen.se
_________________________________________________________

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 23 juli 2009 kl 16.00.

För resultat, finansiell ställning, kassaflöde, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 6-14.
Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.