Profilgruppen AB

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 14:43 CEST

Fortsatt svag marknad


* Omsättning 205,3 Mkr (302,3), ner 32 procent jämfört med föregående år.

* Rörelseresultat -10,4 Mkr (14,2), belastat med engångseffekter om 3,5 Mkr.

* Nettoresultat -8,6 Mkr (8,9).

* Kassaflöde från den löpande verksamheten -24,6 Mkr (-2,7).

* Resultat per aktie -1,75 kr (1,81).ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar:

"Kvartalet har präglats av låga leveransvolymer och fortsatt osäkerhet kring marknadsutvecklingen. Vi har genomfört anpassningar till det rådande marknadsläget och har därför under kvartalet tagit beslut om ytterligare justering av personalstyrkan i koncernen.

Samtidigt som marknadsutvecklingen framtvingat defensiva åtgärder på kort sikt genomför vi offensiva marknadssatsningar, vilket bekräftas av det nyligen tecknade tvåårskontraktet med tyska Bosch."

________________________________________________________________
Kontaktpersoner för information:

Nils Arthur, VD och Koncernchef, mobil 070-349 57 90
e-post: nils.arthur@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef, mobil 070-339 89 99
e-post: peter.schon@profilgruppen.se
________________________________________________________________

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 22 april 2009 kl 14.30.

För resultat, finansiell ställning, kassaflöde, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 5-13.
Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.