Profilgruppen AB

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari - september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 09:39 CEST

* Rörelseresultatet förbättrades betydligt och uppgick till 24,5
Mkr (10,2) och resultatet efter skatt till 11,9 Mkr (0,9)

* Försäljningsvolymen ökade med tre procent; lägre
råvarupriser minskade nettoomsättningen till 561,1 Mkr (570,5)

* Resultat per aktie ökade kraftigt och uppgick till 2,07 kr
(0,15)

* Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes och
uppgick till 59,0 Mkr (35,1)

ProfilGruppens VD och koncernchef Nils Arthur kommenterar:

"De senaste årens förbättringsarbete har gett resultat. Vi har skapat en
stabil lönsamhet i en svag marknad och kraftigt förbättrat vår service
till kunderna. Därmed känner jag att vi står väl rustade inför
framtiden!"

Kontaktpersoner för ekonomisk information:

Nils Arthur, VD och koncernchef, mobil 070-349 57 90
e-post: nils.arthur@profilgruppen.se

Mats Egeholm, Finanschef, mobil 070-594 16 17
e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se

Tomas Arvidsson, Informationschef, mobil 070-542 42 62
e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se

Resultat- och balansräkning, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se
sidan 6 - 11.

Aktuell information och foto för fri publicering finns på
www.profilgruppen.se.

PROFILGRUPPEN AB (publ)
Org nr. 556277-8943
Box 36, 360 70 ÅSEDA
Tel. 0474-550 00 - www.profilgruppen.se