Profilgruppen AB

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 10:15 CEST

- Vinsten per aktie ökade med 62 procent till 3,36 kronor (2,07)
- Ordervolymen ökade med 18 procent till 16 300 ton (13 800)
- Nettoomsättningen ökade med knappt sju procent till 597,6 Mkr (561,1)
- Resultatet efter skatt ökade till 19,3 Mkr (11,9)
- Avkastningen på sysselsatt kapital ökade till 13,0 procent (9,6)
- Lyckad uppstart av Realpro, ProfilGruppens första förädlingsinvestering utomlands

ProfilGruppens VD och koncernchef Nils Arthur kommenterar:

”ProfilGruppens fortsätter att växa och vi presterar ytterligare ett bra kvartalsresultat. Vi har intensifierat ansträngningarna på exportmarknaderna och vår satsning i det nybildade holländska förädlingsbolaget Realpro blir ett viktigt bidrag i vår fortsatta internationaliseringsstrategi.”

Kontaktpersoner för ekonomisk information:
Nils Arthur, VD och koncernchef, mobil 070-349 57 90
Jonas Karlsson, Finanschef, mobil 070-349 57 18
Tomas Arvidsson, Informationschef, mobil 070-542 42 62