Profilgruppen AB

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2005 09:11 CEST

Stark volymökning i en vikande marknad

- Nettoomsättningen ökade till 682,8 Mkr (597,6)
- Ordervolymen ökade till 18 050 ton (16 300)
- Resultatet efter skatt uppgick till 18,2 Mkr (21,4)
- Vinsten per aktie uppgick till 3,17 kronor (3,72)
- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 41,9 Mkr (-2,8)


ProfilGruppens VD och Koncernchef Nils Arthur kommenterar:

”Jag är nöjd med periodens försäljningsutveckling. Resultatet under det tredje kvartalet är tillfredsställande mot bakgrund av en fortsatt ogynnsam råvaruprisutveckling och de omstruktureringskostnader som belastat resultatet i kvartalet.”

Kontaktpersoner för ekonomisk information:

Nils Arthur, VD och Koncernchef, mobil 070-349 57 90
e-post: nils.arthur@profilgruppen.se

Jonas Karlsson, Finanschef, mobil 070-349 57 18
e-post: jonas.karlsson@profilgruppen.se

Tomas Arvidsson, Informationschef, mobil 070-542 42 62
e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se

Resultat- och balansräkning, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 5-11.

Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.