Profilgruppen AB

Delårsrapport från ProfilGruppen AB (publ), januari – september 2010

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 09:35 CEST

Fortsatt resultatförbättring

Tredje kvartalet


* Omsättning 203,5 Mkr (173,9), upp 17 procent jämfört med föregående år


* Rörelseresultat 7,2 Mkr (2,0)


* Kassaflöde från den löpande verksamheten 9,7 Mkr (10,8)


* Resultat per aktie 0,83 kr (0,04)

Första nio månaderna

* Omsättning 670,9 Mkr (572,1), upp 17 procent jämfört med föregående år

* Rörelseresultat 25,1 Mkr (-12,6, vilket belastats med engångskostnader om
3,5 Mkr)

* Nettoresultat 14,6 Mkr (-13,3)

* Kassaflöde från den löpande verksamheten -0,6 Mkr (9,9)

* Resultat per aktie 2,96 kr (-2,70)

Förändring i styrelsen


* Nils Arthur kommer i samband med att han avgår från sin befattning som VD och koncernchef den 31 december 2010 också att lämna bolagets styrelse.

ProfilGruppens VD och Koncernchef, Nils Arthur kommenterar:


”Volymtillväxten och de tidigare genomförda rationaliseringarna har givit fortsatt resultatförbättring i förhållande till föregående år.”

_____________________________________________________

Kontaktpersoner för information:

Nils Arthur, VD och Koncernchef, mobil 070-349 57 90
e-post: nils.arthur@profilgruppen.se

Peter Schön, Finanschef, mobil 070-339 89 99
e-post:
peter.schon@profilgruppen.se
_____________________________________________________

Denna information offentliggörs i enlighet med tillämpliga lagar, noteringsavtal och föreskrifter. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 21 oktober 2010 kl 08.30.

För resultat, finansiell ställning, kassaflöde, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 6-14.
Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.