Duroc AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUN 2003

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 18:12 CEST

* OMSÄTTNINGEN FÖRSTA HALVÅRET UPPGICK TILL 112,1 MKR (119,4)
* RESULTATET FÖRE SKATT FÖRSTA HALVÅRET BLEV -12,9 MKR (-8,1)
* OMSÄTTNINGEN FÖR ANDRA KVARTALET UPPGICK TILL 55,2 MKR (61,5)
* RESULTATET FÖRE SKATT BLEV FÖR ANDRA KVARTALET -8,6 MKR (-4,3)
* SOLIDITETEN UPPGICK TILL 61 % (65 %)


För mer information kontakta:
Lennart Bergqvist, verkställande direktör, 070-603 97 15