Accelerator Nordic AB

Delårsrapport jan - jun 2012

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 09:11 CEST

Första halvåret i sammandrag

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till  - 4 827 Tkr (- 15 759)
 • Periodens resultat uppgick till  - 3 048 Tkr (- 14 905)
 • Resultat per aktie uppgick till  - 0,03 kr (- 0,16)


Andra kvartalet i sammandrag

 • Resultat efter finansiella poster uppgick till  - 1 164 Tkr (- 4 067)
 • Periodens resultat uppgick till  11 Tkr (- 3 634)
 • Resultat per aktie uppgick till  0 kr (- 0,04)


Viktiga händelser under perioden

 • AddBIO meddelade i februari positiva resultat från en klinisk studie kring produkten Zolidd på dentala implantat. Studien visar att implantat med bisfosfonat har ökad stabilitet.
 • Maria Wrethag (f.d. Fors), tidigare Investment Manager i Accelerator, tog i mars över som VD för Accelerator efter Andreas Bunge, som lämnade sitt uppdrag för att som arbetande styrelseledamot i Accelerator främst fokusera på utvecklingen i dotterbolagen.
 • Ordföranden samt ytterligare tre ledamöter i Accelerators styrelse meddelade i mars att de nyttjar köpoptioner i dotterbolaget SyntheticMR, vilket ger Accelerator drygt 3 miljoner kronor i kassatillskott.
 • AddBIO har under perioden tagit in 8,5 miljoner kronor i en nyemission i vilken Almi Invest investerar 2,6 miljoner kronor och Accelerator 4,0 miljoner kronor. AddBIO fick samtidigt ytterligare två nya ägare som tillsammans med andra befintliga ägare investerade resterande belopp.
 • SyntheticMR meddelade i april att avtal har ingåtts med Akademiska sjukhuset i Uppsala avseende användning av SyntheticMRs programvara i klinisk forskning vid sjukhuset.
 • AddBIO utsåg i maj Gunilla Lundmark och Andy Carter, båda med lång, internationell erfarenhet inom Life Science och medicinsk teknik, samt Accelerators VD Maria Wrethag till styrelseledamöter.
 • SPAGO Imaging utsåg i juni Peter Leander till styrelseledamot. Peter Leander är bitr. professor i radiologi vid Lunds universitet samt regionöverläkare i Region Skåne och har lång erfarenhet inom radiologi och kontrastmedel.


Händelser efter periodens utgång

 • AddBIO rekryterade i juli Ulf Sewerin som VD. Ulf Sewerin har lång, internationell erfarenhet inom medicinsk teknik med över 25 år i globalt ledande bolag inom dentala implantat.
 • SyntheticMR ingick i juli avtal med en internationellt ledande aktör på MR-marknaden avseende utvärdering av programvaran SyMRI på utvalda kliniker i USA och Europa. MR-tillverkaren vill med utvärderingen bedöma möjligheten att sälja SyMRI som ett tillval i sina egna MR-kameror och system.

VD har ordet

Projekten inom båda våra fokusområden, Imaging Software och Medical Nanotechnology forsätter att utvecklas väl och vår prioritet ligger fortsatt på utlicensiering/partnering, försäljning och marknadsföring.

Inom Imaging Software har SyntheticMR nyligen tagit ett stort steg framåt med en av de globala MR-tillverkare som vi för diskussioner med för att gemensamt med sådana aktörer som partners kunna nå ut med SyMRI, SyntheticMRs programvara för effektivare MR-undersökningar, på den internationella marknaden.  SyntheticMR har tecknat utvärderingsavtal med en av dessa ledande aktörer, som efter positiva resultat från en första intern analys, nu kommer att vidare verifiera SyMRI direkt hos kunder på utvalda kliniker i USA och Europa. MR-tillverkaren vill med utvärderingen bedöma möjligheten att sälja SyMRI som ett tillval i sina egna MR-kameror och system. Det här är ett viktigt avtal och ett erkännande av den kommersiella potential som programvaran har globalt.

Inom Medical Nanotechnology lägger nu AddBIO full kraft på att identifiera en internationell, industriell partner för bolagets produkt på den globala dentala marknaden. Detta efter de positiva kliniska resultat vi tidigare i år kunde presentera och som har väckt intresse bland såväl potentiella partners som tandläkare och patienter. För att göra denna satsning har vi nu rekryterat Ulf Sewerin som VD för AddBIO. Ulf Sewerin har lång, internationell erfarenhet inom medicinsk teknik med över 25 år i globalt ledande bolag inom dentala implantat.

SPAGO Imaging förbereder nu de sista prekliniska studierna som ska göras för att kunna ta SPAGO Pix, det MR-kontrastmedel som SPAGO Imaging utvecklar, till klinisk fas. SPAGO Pix är på många sätt ett unikt kontrastmedel som, enligt ledande radiologer, har potential att väsentligt förbättra förutsättningarna för tumördiagnostik med hjälp av MR. Detta väcker intresse på marknaden, och som vi tidigare har kommunicerat gör detta att vi undersöker tidiga partneringmöjligheter för SPAGO Pix tillsammans med rådgivare. För att hitta bästa möjliga väg framåt ser vi även över alternativa finansieringsstrategier för SPAGO, inklusive riktad nyemission till tredje part eller en möjlig IPO.

Kort sagt ser jag stora möjligheter till kommersialisering av innehaven inom båda våra fokusområden framöver, och jag ser fram emot att fortsätta leda verksamheten.

Maria Wrethag (f.d. Fors)
VD Accelerator Nordic AB

 

Hela rapporten finns tillgänglig som bifogad pdf samt på Accelerators hemsida.

För mer information, kontakta Maria Wrethag, VD Accelerator Nordic AB, +46 76 119 19 83.

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på ”Imaging Software” och ”Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SPAGO Imaging utvecklar ett kontrastmedel som har potential att avsevärt förbättra den diagnostiska nyttan av MR-undersökningar. AddBIO har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. SyntheticMR’s programvara för effektivare MR-undersökningar har tagits i kliniskt bruk under 2011. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se .