Aros Quality Group, AQ

Delårsrapport jan - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 09:01 CEST

(Aktietorget: AQ)

- Nettoomsättning 792,4 MSek (586)
- Beställningsingång 875,7 MSek (627)
- Resultat efter finansiella poster 63,9 Msek (49)
- Soliditet 44 % (45)
- Vinst per aktie efter skatt 2,71 Sek (2,11)

Allmänt om verksamheten
AQ är en av Sveriges ledande leverantörer till krävande industrikunder och är noterat på Aktietorget.

Koncernen är verksam inom två affärssegment Komponenter som producerar transformatorer, kablage, mekanikdetaljer, stansad plåt och formsprutad termoplast samt System som utvecklar och producerar kompletta system, kraft- och automationslösningar samt monterar kompletta maskiner i nära samarbete med kunden.

AQ har 1799 anställda, varav 831 i Sverige, 640 i Bulgarien, 224 i Kina, 101 i Estland samt ett försäljnings- och teknikbolag med tre anställda i Italien.

Väsentliga händelser
Andra kvartalet 2007 utvisar "all time high" på beställningsingång, fakturering, resultat samt vinst per aktie.

AQ Trafo AB har den 2 juli förvärvat Microtraf Magnetic Components AB som omsätter ca 10 Msek och konstruerar och säljer toroid- transformatorer.

Framtid
Styrelsen gör fortsatt bedömningen att såväl fakturering som resultat kommer att utvecklas positivt under 2007 jämfört med 2006. Detta baserat på en fortsatt stark industrikonjunktur och den fulla effekten av de förvärv som gjorts under 2006 och början av 2007.

Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via förvärv.

För ytterligare information kontakta:
Koncernchef, P-O Andersson telefon 070-526 9077 eller Affärsutveckling, Claes Mellgren telefon, 070-5928338

Rapporttillfällen 2007: rapport Q3 den 16 oktober, bokslutskommuniké för 2007 den 19 februari 2008, allt på företagets hemsida www.aqg.se.

Siffermaterialet som har upprättats i enlighet med IFRS, har inte granskats av bolagets revisorer.