Ratos AB

Delårsrapport jan - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2007 08:41 CEST

VD ARNE KARLSSON KOMMENTERAR RAPPORTEN PÅ www.ratos.se
TELEFONKONFERENS KL 10.00, tel nr 08-505 201 10 (OBS! Riktnummer måste slås)

Resultat före skatt 2 480 Mkr (1 048)
Vinst per aktie 13,24 kr (4,57)
Fem nya innehav i portföljen - AH Industries, Contex, EuroMaint, HÅG/RH/RBM och MCC
Stark utveckling och hög transaktionsaktivitet i innehaven
Hela innehavet i Bluegarden avyttrat
Fastighetsförsäljning inom Arcus Gruppen - reavinst 731 Mkr
Ratos-aktiens totalavkastning +41%


Stockholm den 21 augusti 2007
Ratos AB (publ)


Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av Ratos revisorer.


För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef, 08-700 17 63
Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari - september 2007 9 november 2007
Bokslutskommuniké 2007 21 februari 2008
Årsstämma 2008 9 april 2008
Delårsrapport januari - mars 2008 8 maj 2008
Delårsrapport januari - juni 2008 22 augusti 2008
Delårsrapport januari - september 2008 7 november 2008