Billerud AB

Delårsrapport Jan-mars 2003

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2003 00:00 CEST

Delårsrapport Januari-mars 2003Kvartal
Helår

2003

I
2002

IV
2002

I
2002


Nettoomsättning, MSEK 1 844
1 735
1 756
7 067


Rörelseresultat, MSEK 297
341
268
1 214


Rörelsemarginal, % 16
20
15
17


Resultat efter finansiella poster, MSEK 276
312
247
1 116


Vinst per aktie, SEK 3,45
3,85
2,82
13,25
Stabil efterfrågan för Billeruds produkter under det första kvartalet.
Rörelseresultatet blev MSEK 297, en ökning med 11 % jämfört med samma period 2002, främst beroende på högre priser.
Jämfört med fjärde kvartalet 2002 minskade rörelseresultatet med 13 %. Minskningen förklaras främst av något lägre genomsnittspriser för wellråvaror och avsalumassa, högre energikostnader samt lägre valutakurser.
Resultat efter finansiella poster uppgick till MSEK 276 och avkastningen på sysselsatt kapital under den senaste 12-månadersperioden till 26 %. Exkluderat effekter av valutaflödessäkringarna var avkastningen 17 %.
Det operativa kassflödet uppgick till MSEK 95. Justerat för stora investeringar och skattebetalningar under kvartalet uppgick kassaflödet till MSEK 240.
Leveranserna uppgick till 334 000 ton, en ökning med 10 % jämfört med fjärde kvartalet 2002. Underhållsstopp genomfördes i Skärblacka enligt plan.
Baserat på att nuvarande konjunkturläge består ligger Billeruds bedömning fast, d v s att resultatet 2003 kommer att ligga på 2002 års nivå.
Bokslutet presenteras av Billeruds VD Bert Östlund på en presskonferens idag kl 15.00. Plats: Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57 A, Stockholm.Stockholm den 22 april 2003
Billerud AB (publ)


Styrelsen