203 Web Group

Delårsrapport jan - mars 2012 - Ett starkt och händelserikt första kvartal

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2012 16:06 CEST

Nettoomsättningen (TKR) 5 836 (3 716)
Rörelseresultat före avskrivningar (TKR) 939 (352)
Resultat (TKR) 95 (-798)
Reslutat per aktie (KR) 0,01 (-0,08)
Eget kapital per aktie (KR) 1,98 (1,93)

Viktiga händelser under perioden

Under första kvartalet har 203 Web Group genomfört lyckade lanseringar av koncernens receptsökmotor i USA, Spanien och Tyskland.

Stockholms Tingsrätt fastställde ett ackord om 25 % av fordringarna hos Mediacta AB. Ackordet kommer medföra positiv effekt på likviditeten under andra kvartalet 2012 med 440 tkr. Ackordet har inte medfört några ytterligare kostnader än de som redan tidigare har tagits.

Koncernen har under perioden förvärvat webbplatsen vinklubben.se. Vinklubben.se har funnits på nätet sedan 2003 och är en samlingsplats för Sveriges vinälskare.

Vidare har koncernen förvärvat 51,46 % av andelarna i Kontosmart AB, som driver sajten KontoSmart.se. Sajten erbjuder sina medlemmar bättre och billigare villkor inom el och drivmedel.

Syrelsen har fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission om 4 000 000 aktier till förmån för Henrik Kvick AB, förutsatt godkännande vid kommande ordinarie bolagsstämma.


Viktiga händelser efter periodens utgång

203 Web Group koncernen har den 18 april avtalat om ett så kallat inkråmsförvärv av Atrox Creative. Atrox Creative är en strategisk webbyrå som ingår i Atrox Development AB.

Den 22 april avtalades om förvärv av minoritetens andel av aktierna i Matklubben i Sverige AB, motsvarande 44,94%. Köpeskilling för aktierna uppgår till 4 750 tkr.

Enligt tidigare avtal om ett successivt förvärv av de resterande 49 % av andelarna i Receptindex i Sverige AB, har 2 % förvärvats efter periodens utgång.

VD ord

Efter ett framgångsrikt sista kvartal 2011 fortsätter vi utvecklingen av 203 Web Group och vår strävan efter att bli nästa generations mediehus att räkna med på nätet. Fortsatt tillväxt, positivt resultat på sista raden och samtidiga satsningar på flertalet marknader och segment borgar för en ljus framtid. Under räkenskapsårets första kvartal kan vi härmed stolt redovisa ytterligare ett resultatrikt kvartal med ett omsättningslyft på hela 57 % jämfört med samma period föregående år. Samtidigt vänder vi bolaget från en förlust föregående år till vinst under årets första kvartal.

Denna positiva utveckling har endast varit möjlig genom riktade satsningar på marknaden med goda förutsättningar för lönsamhet och tillväxt samt hängiven personal. De insatser som påbörjades redan förra året börjar nu bära frukt och vi upplever att vår samlade portfölj av sajter i olika länder och kategorier erbjuder en helhet som uppfattas som attraktiv för större annonsörer. Genom vår internationella närvaro är vi en utmärkt partner för världsomspännande bolag med internationella lanseringar.

Den snabbt växande internetannonseringsmarknaden, som är central för vår intjäning, kommer att omsätta mer än dagspressreklamen under 2013, enligt färsk statistik från IRM. Sedan 2005 har reklaminvesteringar på nätet nästan tredubblats. Denna dramatiska tillväxt väntas fortsätta under kommande år. En välmående annonsmarknad i allmänhet och en positiv internetannonseringsmarknad i synnerhet ger goda förutsättningar för den starka tillväxt vi planerar för. Även handel på begagnatsajterna nådde kring årsskiftet nya toppar vilket direkt gynnar sajten allaannonser.se som ingår i koncernen. De stora drakarna på området, Tradera och Blocket, redovisade under årets första kvartal rekordsiffror för helåret 2011. Detta stärker vår bild av att vi med vår egen sajt allaannonser.se ligger rätt i tiden och är ett utmärkt komplement till vår samlade portfölj av sajter.

Under årets första kvartal har vi lanserat flertalet nya webbplatser. Först ut var RecipesUS.com, den första av koncernens sajter som riktar sig mot den amerikanska marknaden och därefter Todareceta.es som är bolagets andra satsning mot världens spansktalande befolkning. Med drygt 400 miljoner spansktalande världen över är räckvidden på den spanska satsningen i samband med ökad internetpenetration betydande. Latinamerika som tillväxtregion väntas i framtiden vara en tydlig målmarknad för koncernen. Rezeptefinden.de lanserades under våren i Tyskland och blev snabbt en populär sajt för att söka recept på. Under kvartalet förvärvades även Vinklubben.se som är ett passande komplement till de matsajter som är centrala för bolaget.

Under första kvartalet har ackordförhandlingar rörande Mediacta AB slutförts vilket drabbade flertalet av koncernens mest framgångsrika sajter och dotterbolag. 203 Web Groups ledning tog i samband med dessa händelser det strategiskt viktiga beslutet att starta ett eget säljbolag in-house, vilket gör att kontrollen, lönsamheten och inte minst tempot kan ökas i säljprocessen.

Slutligen ser vi väldigt positivt på att koncernen under kvartalet lyckades säkra finansieringen under överskådlig tid. Serieentreprenören Henrik Kvick investerar genom en riktad emission 12,8 mkr i bolaget och kommer förstärka styrelsen med sin kompetens och erfarenhet, givet att årsstämman röstar enligt det styrelseförslag samt emissionsförslag som presenterats inför stämman. Kapitalet är främst tänkt att användas till kommande förvärv och möjliggör en ökande expansionstakt på nya tilltänkta marknader.

De positiva händelserna efter rapportperioden avlöste varandra. Med säkrad finansiering i ryggen kunde flertalet viktiga affärer slutföras. Vi kunde efter rapportperiodens utgång glädjande meddela att koncernen avtalat om förvärv av resterande aktier i koncernens succésajt Matklubben.se.

Vidare förvärvade bolaget uppstickaren på marknaden för upphandlingar av el och drivmedel på nätet, KontoSmart.se. 203 Web Group vill genom detta förvärv skapa en ledande aktör för upphandlingar av el och drivmedel på nätet.

Byråverksamheten inom ramen för 203 Web Group fick ett betydande tillskott genom inkråmsförvärvet av Atrox Creative. Det nystartade koncernbolaget 203 Creative kommer framgent att innehålla samtlig webbyråverksamhet i koncernen.


203 Web Group AB (publ)


Andereas Friis
Verkställande Direktör


Om 203 Web Group AB (publ):
203 Web Group AB (Publ) är en digital mediekoncern som utvecklar och driver flera framgångsrika egna sajter. De sajter som är mest uppmärksammade är sökmotorerna AllaAnnonser.se och Hittarecept.se, samt Matklubben.se som är Sveriges största matcommunity. Förutom i Sverige finns vi även i en rad olika länder, som till exempel USA, Spanien och Tyskland där vi nyligen lanserat webbplatser. I koncernen ingår även annonsbolaget, 203 Media AB samt webbyråverksamheten Produktion 203 AB. Genom att sammanlänka dessa verksamheter skapas en stabil grundförutsättning för höga intäkter och god lönsamhet i en bransch där nytänkande premieras.