Ratos AB

Delårsrapport jan - uni 2007 från Ratos den 21 augusti

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 11:31 CEST

Den 21 augusti publicerar Ratos sin delårsrapport för januari - juni 2007.

Rapporten beräknas offentliggöras kl 8.30.

Så snart rapporten offentliggjorts läggs en intervju med VD Arne Karlsson ut på Ratos hemsida www.ratos.se.

Klockan 10.00 hålls en telefonkonferens. Vid deltagande var vänlig ring tel nr 08-505 201 10 (OBS! riktnummer måste slås) strax före klockan 10.00. OH-bilder till telefonkonferensen finns tillgängliga på www.ratos.se från det att rapporten offentliggjorts.

Telefonkonferensen finns i efterhand att tillgå i inspelad form på www.ratos.se.


För frågor vänligen kontakta:
Clara Bolinder-Lundberg, Informationschef, 08-700 17 63

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari - juni 21 augusti 2007
Delårsrapport januari - september 9 november 2007
Bokslutskommuniké 2007 21 februari 2008
Årsstämma 2008 9 april 2008

Ratos är ett börsnoterat private equity-bolag. Affärsidén är att över tiden skapa högsta möjliga avkastning genom att investera i, utveckla och avyttra företrädesvis onoterade bolag. Ratos erbjuder därmed en unik investeringsmöjlighet för aktiemarknadens aktörer. Det redovisade egna kapitalet uppgår till knappt 11 miljarder kronor. Innehaven i Ratos är Anticimex, Arcus Gruppen, Bisnode, Camfil, DIAB, GS-Hydro, Haendig, Haglöfs, HL Display, HÅG/RH/RBM, Hägglunds Drives, Inwido, Jøtul, Lindab, MCC, Medifiq Healthcare, Superfos och Övriga innehav.