Duroc AB

Delårsrapport jan–mars 2006

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2006 13:12 CEST

• Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 59,5 Mkr (52,1)
• Rörelseresultatet blev för kvartalet 1,8 Mkr (0,1)
• Resultatet efter skatt blev för kvartalet 18,9 Mkr (1,2)
• Nettoresultatet per aktie blev 3,54 kronor (0,23)
• Kvartalets kassafl öde blev 26,3 Mkr (1,8)
• Soliditeten uppgick till 78 % (73) vid periodens utgång
• Försäljning av två utländska dotterbolag i Swedish Saw Blades-koncernen
• Förändringar i ägarbild och aktiestruktur
• Efter kvartalets utgång har en överenskommelse träffats med kärnkraftverket Ringhals
avseende mobil laserbehandling

Erik Albinsson
Vd och koncernchef

F Ö R Y T T E R L I G A R E I N F O RMAT I O N
Kontakta Erik Albinsson, 070-492 78 33.

Om Duroc-koncernen
Duroc är en industrikoncern som baserar sin verksamhet på material- och ytförädlingsteknologi. Duroc levererar produkter och tjänster, avseende såväl nytillverkning som underhåll, till kunder med höga krav på kvalitet och prestanda. Spetskompetensen finns inom laserbaserad ytbehandling av metalliska ytor och verksamheten spänner över flertalet branscher såsom järnväg, träförädling, kraft- och processindustri samt verkstads- och fordonsindustri. Duroc har ca 200 medarbetare, omsätter ca 200 MSEK och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.