Ledstiernan AB

Delårsrapport januar-september 2003

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 16:14 CEST

- Resultat före skatt för niomånadersperioden blev minus 63,9 MSEK = -0,47 kr/aktie (- 76,9 MSEK = -0,65 kr/aktie), varav nedskrivningar stod för 55 MSEK (65 MSEK)

- Eget kapital uppgick till 519 MSEK = 3,80 kr/aktie. Soliditeten uppgick till 98 %.

- Periodens investeringar i portföljen uppgick till 65 MSEK och avsåg följdinvesteringar inkl finansieringar av förvärv av kompletterande bolag i två av portföljbolagen.

- Likvida medel uppgick vid perioden slut till 156 MSEK = 1,14 per aktie. Ledstiernan är fortsatt obelånade med en oförändrat hög likviditetsreserv

- SVM North Node lönsamt under Q4. Möjligheterna för notering under 2004 undersöks.

- Ytterligare marknadsframsteg hos flera portföljbolag bl a Columbitech som nu är världsledande i antal installationer inom säkerhetsuppkoppling mot WLAN-system

- Då ny skattelagstiftning gör Ledstiernans reavinster skattefria framgent undersöker Ledstiernan möjligheterna att skapa värde av sitt ansamlade underskottsavdrag om dryga 300 MSEK.