SalusAnsvar AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 11:24 CEST

· Koncernens resultat efter skatt uppgår för perioden till 33,5 miljoner kronor (13,6) inkluderat reavinsten vid försäljningen av SalusAnsvar E. Öhman Investment Management (SÖIM) på 15,7 miljoner kronor.
· Rörelseresultatet för perioden är på 18,0 miljoner kronor (17,3).
· Omsättningen för perioden är 97,7 miljoner kronor (74,4). Ökningen förklaras till större delen av nya agenturverksamheter i moderbolaget.
· Avkastning på eget kapital uppgår till 27,8 procent (13,5).
· Vinst per aktie uppgår till 1,57 kronor (0,64).
· Koncernen uppvisar ett positivt fritt eget kapital.

Stockholm den 13 augusti 2003
Styrelsen

SalusAnsvar AB (publ)
106 77 Stockholm
556494-4154
www.salusansvar.se

Carl-Viggo Östlund, verkställande direktör, 08-55 54 50 01, 0709-11 60 01
Lennart Krän, ekonomichef, 08-55 54 50 10, 0709-11 60 10
Jonas Burvall, pr-ansvarig, 08-55 54 50 61, 0709-11 60 61