Digital Illusions AB

Delårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2003 08:45 CEST

Ökad omsättning och starkt resultat

Digital Illusions rörelseresultat efter goodwill förbättrades med 2,9 Mkr under det andra kvartalet 2003, jämfört med motsvarande period föregående år. Motsvarande ökning under det första halvåret uppgick till 10,8 Mkr. Omsättningen under första halvåret uppgick till 86 Mkr (58 Mkr).

· Resultatet för första halvåret 2003 före goodwillavskrivningar
uppgick till 18,6 Mkr (7,9 Mkr).
· Resultatet för andra kvartalet 2003 före goodwillavskrivningar
uppgick till 8,6 Mkr (5,8 Mkr).
· Resultatet efter finansiella poster för första halvåret uppgick
till 13,6 Mkr (2,2 Mkr).
· Resultatet efter finansiella poster för andra kvartalet uppgick
till 5,8 Mkr (2,8 Mkr).
· Omsättningen under första halvåret uppgick till 86 Mkr (58 Mkr). · Omsättningen under andra kvartalet 2003 uppgick till 43,7 Mkr (32,1 Mkr). · Digital Illusions tecknade fem nya avtal under första halvåret 2003, varav två tecknades under det andra kvartalet.

Finansiella kommentarer
Omsättningen under första halvåret 2003 ökade med 48 procent, jämfört med första halvåret 2002. En stor del av omsättningsökningen under första halvåret 2003 kan hänföras till royaltyintäkter för spelen Battlefield 1942 och Battlefield 1942: Road to Rome. Då dessa produkter funnits på marknaden i elva respektive sex månader förväntas försäljningen nu successivt att mattas av. Däremot kommer produkten Battlefield 1942 Secret Weapons och en samlingsutgåva av Battlefield 1942 att lanseras under andra halvåret, vilket förväntas leda till ytterligare royaltyintäkter under 2003.

Rörelsens kostnader under första halvåret 2003 ökade med 34 procent, jämfört med samma period föregående år. Kostnadsökningen beror främst på att bolaget nu arbetar med större projekt som kräver mer resurser i form av personal. Satsningen på utveckling av egna varumärken har även inneburit ökade kostnader i form av mjukvaruinvesteringar och varumärkesregistreringar.

Digital Illusions har utvecklats från att arbeta med uppdragsproduktion, till att fokusera verksamheten på utvecklingen av egna varumärken där bolaget äger rättigheterna till produkten. Den senare modellen innebär lägre marginaler i utvecklingsskedet, men större möjligheter till goda förtjänster i form av royalty.

Bolaget arbetar kontinuerligt med valutasäkring av kontrakterade framtida betalningar i amerikanska dollar, framförallt för den svenska verksamheten där merparten av produktionskostnaderna betalas i svenska kronor.

Händelser under perioden
Digital Illusions tecknade ett tilläggsavtal med Microsoft i maj 2003. Värdet på delavtalet beräknas till cirka 9 Mkr och omfattar en utökad utveckling av spelet Rallisport Challenge 2 för spelkonsolen Xbox. Beräknad lansering för spelet är våren 2004.

I juni 2003 tecknades ett nytt avtal med Electronic Arts, för utvecklingen av Battlefield Vietnam. Titeln kommer att vara en av bolagets fyra stora lanseringar under 2004. Bolaget uppskattar att försäljningen av den nya produkten, som släpps under våren 2004, kommer att uppgå till minst 500 000 enheter. Utvecklingen sker på Digital Illusions kontor i Kanada. Spelet är en fristående produkt, som bygger vidare på varumärket Battlefield.

Utöver ovanstående två avtal, tecknades tre avtal med Electronic Arts under det första kvartalet 2003.

I Kanada färdigställdes tilläggsspelet Battlefield Secret Weapons of WWII under andra kvartalet 2003. Efter de förändringar som vidtogs under 2002 redovisar nu den kanadensiska verksamheten vinst.

Vid den årliga spelmässan E3 i Los Angeles i maj var uppmärksamheten kring Digital Illusions produkter mycket stor. Bland annat demonstrerades det kommande tilläggsspelet Battlefield Secret Weapons of WWII och Midtown Madness 3.

Marknad och produkter
Årets första spellansering, Battlefield 1942: Road to Rome, var ett så kallat tilläggsspel till succén Battlefield 1942. Sedan lanseringen i februari har spelet fått ett positivt mottagande av såväl media som konsumenter. Spelet har till slutet av första halvåret 2003 sålt cirka 490 000 exemplar. Fram till och med mars hade spelet sålts i cirka 400 000 exemplar. Vid utgången av första halvåret 2003 hade PC-spelet Battlefield 1942 sålts i totalt cirka 1 200 000 enheter, sedan lanseringen i september 2002. Fram till och med mars hade det sålts i ca 1 025 000 exemplar.

Racingspelet Midtown Madness 3 lanserades i juni 2003, tillsammans med Microsoft. Spelet har mottagits väl av både recensenter och konsumenter. Bland annat utnämndes det till "Game of the Month" av IGN Xbox. Det internationella genomsnittsbetyget för Midtown Madness 3 var vid utgången av juni månad 82,2 procent av 100 möjliga (källa: www.gamerankings.com). De tidigare delarna i spelserien Midtown Madness har sammanlagt sålts i mer än tre miljoner exemplar.

Den globala försäljningen av spelmjukvara till konsoler ökade under första halvåret 2003, jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av spel till Sony Playstation 2 ökade globalt med 16 procent, spel till Nintendo Gamecube ökade med 18 procent och spel till Xbox ökade med 25 procent jämfört med samma period förra året. Konsoltillverkarna sänkte prisnivån för konsoler i maj 2003, vilket förväntas öka andelen hushåll med konsoler ytterligare under de kommande månaderna.

Försäljningsnivåerna för spel är i regel högre i direkt anslutning till lansering. Därefter sjunker försäljningen successivt. Både Battlefield 1942 och tilläggsspelet Battlefield Road to Rome har haft mycket god försäljning efter lansering. Under andra halvåret 2003 lanserar Digital Illusions en ny produkt, Battlefield Secret Weapons, som även den bedöms generera royalty intäkter. Under 2004 planerar Digital Illusions fyra större spellanseringar.

För ytterligare information kontakta:
Patrick Söderlund, vd, Digital Illusions
Telefon: 08- 545 184 81
E-post: patrick.soderlund@dice.se