Gunnebo AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2003 12:47 CEST

· Resultatet efter finansiella poster ökade med 44 % till 101 Mkr (70).
· Det operativa kassaflödet exkl. strukturkostnader förbättrades till 131 Mkr (71).
· Vinsten per aktie ökade med 47 % till 3:45 kronor (2:35).
· Lansering av SafePay fortsätter - ny order har erhållits.
· Kraftig resultatförbättring - resultatet efter finansiella poster ökade med 54 % till 123 Mkr (80).
· Det operativa kassaflödet exkl. strukturkostnader ökade till 105 Mkr (57).
· Vinsten per aktie förbättrades med 56 % till 4:20 kronor (2:70).
· Resultatet efter finansiella poster för helåret 2003 bedöms öka med minst 20 %.
· Det operativa kassaflödet förväntas bli fortsatt starkt.

Information
För ytterligare information kontakta:
Bjarne Holmqvist, VD och koncernchef Gunnebo AB
tel. 031- 83 68 00 alt.mobil 0708-40 03 70
Lennart Gustavsson, Ekonomi- och finansdirektör Gunnebo AB
tel 031-83 68 00 alt. mobil 0705-93 40 80
Janerik Dimming, Informationsdirektör Gunnebo AB
tel. 031-83 68 03 alt. mobil 0705-83 68 03, e-mail janerik.dimming@gunnebo.se

www.gunnebo.se

Gunnebo är idag en internationellt snabbväxande säkerhetskoncern med 106 bolag fördelade på 32 länder. Försäljningen till ytterligare ca hundra marknader sker genom agenter och distributörer. Omsättningen på årsbasis är ca 7 300 Mkr. Gunnebos säkerhetsverksamhet omfattar i huvudsak brand och inbrottsskyddande skåp, säkerhetsprodukter för banker och kontanthantering, elektroniska säkerhetssystem, brandskydd, säkerhetsen tréer och passagekontrollsystem, larmcentraler samt yttre och inre områ desskydd. Gunnebo förfogar över några av världens ledande varumärken inom säkerhet: Chubb Safes, Fichet-Bauche, Rosengrens, Ritzenthaler, Garny och Leicher.