Höganäs AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 09:16 CEST

* Nettoomsättning 1.918 Mkr +13%
* Resultat efter skatt 185 Mkr +1%
* Vinst per aktie 5,40 kr (5,30)
* Resultat före skatt 269 Mkr +2%
* Rörelsemarginal 15,1% (17,0)
* Soliditet 38% (40)

Om Höganäs
Höganäs utvecklar, tillverkar och marknadsför järn- och metallpulver. Pulvret används i komponent- tillverkning, svetselektrodtillverkning, kemi och metallurgiapplikationer och termisk ytbeläggning.

För hela rapporten, se bifogad fil