Nordnet Sverige

Delårsrapport januari – juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 10:07 CEST

Fortsatt god utveckling

Halvårsresultatet före jämförelsestörande poster*, goodwillavskrivningar och skatt förbättrades till 13,2 (-11,9) mkr
Halvårsresultatet efter skatt förbättrades till 3,2 (-28,2) mkr
Halvårsresultatet efter skatt per aktie förbättrades till 0,02 (-0,18) kr
Intäkterna för halvåret ökade med 1% till 82,1 (81,5) mkr
Rörelsekostnaderna för halvåret sänktes med 26% till -68,9 (-93,4) mkr
Resultatet för andra kvartalet före jämförelsestörande poster*, goodwillavskrivningar och skatt förbättrades till 7,6 (-12,1) mkr
Antalet avslut från utlandsverksamheterna uppgick under andra kvartalet till 18 (5) %, den högsta andelen hittills

Fortsatt god verksamhetsutveckling med lägre kostnader, framgångrika tjänstelanseringar och sänkt breakeven nivå

För ytterligare information kontakta Klas Danielsson, tel. 08 - 506 33030, klas.danielsson@nordnet.se