Teligent

Delårsrapport, januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2003 14:14 CEST

* Erhållen order samt etablering av kontor i Mellanöstern.
* Orderingången netto uppgick till 116 (122) miljoner kronor.
* Orderstocken vid periodens utgång uppgick till 105 (162 miljoner kronor varav löpande ASP- och supportavtal utgjorde 86 (84) miljoner kronor.
* Nettoomsättningen ökade med 13 procent och uppgick till 108 (96) miljoner kronor.
* Resultat efter finansnetto uppgick till -20 (-98) miljoner kronor.
* Likvida medel uppgick per 30 juni till 195 (213) miljoner kronor.

Nynäshamn den 17 juli 2003
Ulf Lindstén
Verkställande direktör och koncernchef

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av Bolagets revisorer.

Frågor angående denna delårsrapport besvaras av:
Ulf Lindstén, verkställande direktör, tel. 08-520 660 97
Lars Alm, ekonomidirektör, tel. 08-520 660 16