Ledstiernan AB

Delårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 11:02 CEST

- Resultat efter finansnetto för första halvåret blev minus 19,5 MSEK = -0,14 kr/aktie (-58,5 MSEK = -0,54 kr/aktie), varav nedskrivningar under Q1 stod för 13,2 MSEK (50 MSEK).

- Eget kapital uppgick till 564 MSEK = 4,12 kr/aktie (583 = 4,26 kr/aktie). Soliditeten uppgick till 99 %.

- Periodens investeringar i portföljen uppgick till 55 MSEK och avsåg följdinvesteringar inklusive finansieringar av förvärv av kompletterande bolag i två av portföljbolagen. Följdinvesteringsbehovet totalt för portföljen beräknas understiga 65 MSEK.

- Portföljbolaget North Node har under andra kvartalet förvärvat ABB Metering och blir ledande aktör på energimätningsmarknaden.

Portföljbolaget Infomakers har under andra kvartalet förvärvat branschkollegan Gordion och blir ledande inom tillväxtsegmentet lojalitetslösningar (CRM-lösningar).

Portföljbolaget Voice Provider har under andra kvartalet tecknat avtal om röststyrning med bland andra Nordnet, UC Upplysningscentralen och Svenska Spel.

- Likvida medel uppgick vid periodens slut till 168 MSEK = 1,23 per aktie. Ledstiernan är fortsatt obelånade med en oförändrat hög likviditetsreserv.

- Internationallt riskkapital till flera av Ledstiernans portföljbolag. Bland annat har Emic Networks erhållit finansiering från det finska VC-bolaget Aura Capital samt Hotsip erhållit finansiering från japanska Bell Net, båda på attraktiva nivåer. Nyligen genomförda finansieringar i sex av bolagen indikerar ett värde om ca 1,36 kr/aktie enbart för dessa sex bolag.

- Fokus på utveckling av huvudinnehaven i portföljen mot såväl industriella exits som ett aktivt arbete mot särnotering av lämpliga bolag.

- Ny skattelagstiftning fr o m 2003-07-01 befriar Ledstiernan från skatt på reavinster vid exits

Ledstiernan bygger Nordens ledande riskkapitalbolag med speciell inriktning på teknikinvesteringar inom kommunikationsområdet.