Pricer

Delårsrapport Januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 09:58 CEST

·Nettoomsättning 27,8 (38,2) MSEK
·Resultat efter skatt -30,5 (-27,6) MSEK
·Resultat per aktie -0,09 (-0,08) SEK
·Förbättrad bruttomarginal 18 (15) %
·Rörelseresultat -29,5 (-24,8) MSEK
·Orderingång 9,6 (40,8) MSEK
·Likvida medel 39,3 (98,9) MSEK
·Pricer utvald av Carrefour som leverantör för strategiskt viktig installation
·Joint venture tillsammans med Ishida avseende utveckling av framtida ESL-system
·Styrelsen utreder framtida finansiering, bedömer att frågan kommer att lösas

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Forssjö, VD, Pricer AB: 08-505 582 00