Meda AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 13:51 CEST

· Koncernens försäljning uppgick till 437 (439) MSEK
· Affärsområdet Pharma ökade försäljningen med nära 50%
· Fortsatt satsning inom Pharma
- produktförvärv
- marknadsföring
· Bruttoresultatet ökade med 26%
· Rörelseresultatet före jämförelsestörande poster ökade från
29,0 till 35,0 MSEK (21%)
· Resultatet efter skatt blev 22,1 (23,2) MSEK
· Resultat per aktie 2,71 (3,53) SEK

För ytterligare information kontakta:
Anders Lönner, koncernchef tel. 08-630 19 00
Anders Larnholt, investor relations tel. 08-630 19 62