Fazer Konfektyr Service AB

Delårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 13:07 CEST

· Nettoomsättning 1.380 Mkr (1.379)
· Rörelseresultat 143 Mkr (155) och rörelsemarginal 10,3 procent (11,2) · Resultat efter finansiella poster 154 Mkr (160) · Resultat efter skatt 107 Mkr (112) · Resultat per aktie 4:45 kronor (4:76)

Frågor besvaras av
VD Karsten Slotte, mobil 070-687 99 22 ekonomidirektör Curt Petri, mobil 070-593 21 69.