Obducat

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 06, 2003 09:35 CEST

Januari - juni 2003 i sammanfattning:

*Bästa kvartalet hittills: 11 Mkr i omsättning i Q2 samt 20 Mkr för perioden

*Resultatförbättring trots väsentligt högre avskrivningar

*Betydande bruttomarginalförstärkning

*Fortsatt ökning av offertvolym NIL

*Stärkt kapitalbas - Nyemission 40 Mkr samt förlagslånekonvertering 29 Mkr

*Prognos avseende helårsomsättning på 40 Mkr kvarstår


Delårsrapporten i sin helhet kan laddas ner från bolagets hemsida, www.obducat.com

För ytterligare information kontakta:
Peter Ahlgren, Styrelseordförande 0708 – 15 09 91
Patrik Lundström, VD 040 – 36 21 00 eller 0703 – 27 37 38

Obducat AB utvecklar och levererar teknologier, produkter och processer för produktion av avancerade mikro- och nanostrukturer. Obducats tjänster och produkter riktar sig i första hand till expansiva företag inom datalagrings-, halvledar-, kretskorts- och sensorindustrierna. Obducats teknologier omfattar elektronstråleteknik och nano-imprintteknik. Obducat finns i Sverige och Storbritannien och har huvudkontor i Malmö. Aktien är noterad på NGM-listan. Läs mer på www.obducat.com