Trio AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 24, 2003 12:22 CEST

· Positivt resultat under andra kvartalet trots svag konjunktur. Resultatet före goodwillavskrivningar andra kvartalet 0,1 (5,3) Msek och första halvåret -16,2 (-17,4) Msek

· Nettoomsättningen andra kvartalet uppgick till 27,7 (57,4) Msek och första halvåret till 52,9 (80,2) Msek

· Fortsatt framgång bland mobiloperatörer. Avtal avseende Trio Mobile Office tecknade med bolag inom Vodafone om 7,5 Msek samt med Telenor om 1,9 Msek

· Efter periodens utgång har ytterligare avtal tecknats kring Trio Mobile Office med Vodafone i Sverige om 2 Msek

· Trio har tecknat nytt avtal med ytterligare en mobiloperatör efter periodens utgång

· Omkostnaderna minskade under andra kvartalet med 45 % jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 17,2 (31,0) Msek, vilket är en följd av åtgärdsprogram under hösten 2002 och våren 2003.

· Företagets ambition är att under året nå ett positivt resultat och kassaflöde


MSEK Kv 2 Kv 2 6 mån 6 mån Helår
2003 2002 2003 2002 2002
Orderingång 32 38 57 77 143
Nettoomsättning 27,7 57,4 52,9 80,2 142,6
Resultat före 0,1 5,3 -16,2* -17,4 -40,7
goodwillavskrivningar
Periodens resultat 0,5 3,0 -15,0 -20,1 -48,7

*inklusive omstruktureringskostnader om 7 Msek

Tidpunkter för ekonomisk information
Delårsrapport för 9 månader publiceras den 23 oktober.

Stockholm den 24 juli 2003
Trio AB (publ)
Styrelsen

För ytterligare information:
VD Sverker Hannervall,
tel +46 (0) 730 66 88 23
styrelsens ordförande Christian H. Thommessen,
tel +47 91 88 80 00.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Trio AB
Box 6795
113 86 Stockholm
08-457 30 00
www.trio.com
Org.nr 556439-0341