Hagströmer & Qviberg AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 16, 2003 09:11 CEST

* Resultat före skatt och minoritet 14 (-13) M SEK
*Lyckad lansering av H&Q fond i fond produkter
*Nettoinflöde av nya kundvolymer +1,1 Mdr SEK

Stockholm, den 16 juli 2003

Patrik Enblad, Verkställande direktör, Telefon 08-696 17 00