Intentia International AB

Delårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2003 14:06 CEST

Fokus på effektivitet och konkurrenskraft i en fortsatt svag marknad

* Licensorderingången under kvartalet var 194 MSEK (347). För det första halvåret uppgick licensorderingången till 457 MSEK (496). Licensintäkterna uppgick till 206 MSEK (307) under kvartalet och till 413 MSEK (518) under första halvåret.
* Konsultintäkterna var under perioden april-juni 562 MSEK (665), medan de för perioden januari-juni var 1 107 MSEK (1 339). Konsultmarginalen uppgick till 16 procent (16) under kvartalet och till 14 procent (17) för halvåret.
* Breakeven-punkten på rullande helårsbasis har sänkts med 442 MSEK under den senaste 12-månadersperioden, från 3 909 MSEK vid utgången av andra kvartalet 2002 till 3467 vid utgången av andra kvartalet 2003. Under andra kvartalet isolerat var minskningen 175 MSEK.
* Rörelseresultatet var under perioden april-juni -40 MSEK (6), medan det under perioden januari-juni uppgick till -127 MSEK (-27).
* Kassaflödet efter investeringar var för det andra kvartalet -75 MSEK (150), medan det för det första halvåret var 33 MSEK (-84).
* Under kvartalet lämnades erbjudande om återköp till innehavarna av det konvertibla förlagslånet, på villkor att ett sådant återköp kunde finansieras genom en nyemission. Erbjudandet accepterades av 86 procent av konvertibelinnehavarna och nyemissionen fulltecknades under juli månad. Den osäkerhet som transaktionen skapat har påverkat volymen negativt under kvartalet.