Connecta AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 14:55 CEST

Omsättning för perioden januari - juni var MSEK 137,3 (213,5)

Resultat 1) för perioden januari - juni var MSEK -4,7 (-16,4)

Fortsatt förbättrad debiteringsgrad och orderingång

Lönsamhetsbefrämjande åtgärder genomförda, beräknas nå full effekt från Q4

Efter delårsperiodens utgång har nyemission slutförts med MSEK 29,6. Emissionslikvid inflyter under juli och augusti

1) Rörelseresultat före goodwillavskrivningar

För ytterligare information:
Johan Wieslander, VD, tel 08-635 88 46, johan.wieslander@connecta.se

Sten Wranne, CFO, tel 08-635 85 90, sten.wranne@connecta.se

Besök även vårt pressrum på nätet: http://www.connecta.se

Connecta är ett konsultföretag, som hjälper företag och organisationer att uppnå önskade resultat genom att kombinera kompetens inom både Management och IT. Connectas konsulter arbetar kundnära och agerar professionellt med energi. Aktien är noterad på Nya Marknaden (ticker CNTA). Johan Wieslander är VD. Lars Grönberg är styrelseordförande. Connectas största kunder är HP, Ericsson, Sony Ericsson och ICA.