Know IT AB (publ.)

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 08:50 CEST
Delårsperiod (januari - juni)
. Nettoomsättningen uppgick till 150,7 (176,8) MSEK
· Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick
till 7,0 (6,8) MSEK
· Resultatet efter skatt uppgick till 1,0 (-0,3) MSEK
· Resultat per aktie var 0,10 (-0,03) SEK


Aktuell rapportperiod (april - juni)
· Nettoomsättningen uppgick till 74,9 (89,0) MSEK
· Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar uppgick
till 3,2 (6,7) MSEK
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick
till 5,0 (16,4) MSEK

Kommande informationstillfällen
21 oktober 2003 delårsrapport januari-september 2003
12 februari 2004 bokslutskommuniké 2003
25 mars 2004 bolagsstämma 2004

Stockholm den 11 juli 2003

Anders Nilsson
VD och koncernchef

Rapporten har inte granskats av företagets revisor.

Know IT AB
Box 3383
103 68 STOCKHOLM
Besöksadress: Kungsgatan 72

Org. Nr: 55 63 91-0354
Tfn: 08-700 66 00
Fax: 08 700 66 10
Webbadress: www.knowit.se

Om Know IT
Know IT AB (publ) är ett konsultföretag som bidrar till sina kunders framgång genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för värdeskapande IT-lösningar. Verksamheten omfattar allt från uppbyggnaden av komplexa databaser till kommunikationssystem som integrerar olika kanaler och information. Sedan starten 1990 har Know IT vuxit till ca 300 medarbetare som finns representerade på tiotal orter i Sverige. Know IT AB (publ) är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. För mer information om Know IT besök vår hemsida.