LGP Telecom Holding AB

Delårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2003 08:32 CEST

Sammanfattning april-juni
· Nettoomsättningen uppgick till 507,7 (317,9) MSEK
· Kassaflödet efter investeringar var positivt: 89,9 (2,6) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till -78,0 (-36,6) MSEK · Periodens resultat uppgick till -59,1 (-31,2) MSEK · Resultatet per aktie uppgick till -1,19 (-1,03) SEK

Sammanfattning januari-juni
· Nettoomsättningen uppgick till 824,9 (583,9) MSEK
· Kassaflödet efter investeringar var positivt: 92,8 (38,0) MSEK · Rörelseresultatet uppgick till -153,2 (-42,8) MSEK · Periodens resultat uppgick till -138,5 (-41,8) MSEK · Resultatet per aktie uppgick till -2,79 (-1,38) SEK

Analytiker- och pressmöte
Fredagen den 11 juli klockan 09.00 på Operaterassen, Stockholm.

Kommande informationstillfällen
Delårsrapport januari-september 17 oktober 2003
Bokslutskommuniké 2003 29 januari 2004

Stockholm den 11 juli 2003
LGP Telecom Holding AB (publ)
Styrelsen

Denna delårsrapport har ej granskats av LGP:s revisorer.

För ytterligare information, kontakta:
Bengt Broman, koncernchef
Telefon: 08-540 822 31 Mobil: 0705-70 10 30
E-post: bengt.broman@lgpallgon.com

Claes Silfverstolpe, CFO
Telefon: 08-540 822 32 Mobil: 0708-98 83 45
E-post: claes.silfverstolpe@lgpallgon.com

LGP-koncernen består av två affärsområden: Telekom och Uppdragstillverkning. Affärsområde Telekom, som består av LGP:s telekomverksamhet och Allgon, utvecklar, tillverkar och marknadsför telekomprodukter som förbättrar radiotäckning, kapacitet och datahastighet i mobilkommunikationsnät över hela världen. Produktsortimentet omfattar antennsystem, täckningslösningar, basstationssystem och radiolänksystem. Inom affärsområde Uppdragstillverkning är LGP-koncernen en, i sin nisch, ledande uppdragstillverkare av kvalificerade industrikomponenter. Koncernen har cirka 1 400 anställda i 13 länder och en årlig omsättning om cirka 2,5 miljarder kronor. LGP är noterat på Attract 40-listan vid Stockholmsbörsen.

LGP Telecom Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556346-2620
SE-187 70 Täby, Sverige
tel: +46 8 540 822 00, fax +46 8 540 824 91 e-post: info@lgpallgon.com internet: www.lgp.com och www.lgpallgon.com