Active Biotech AB

Delårsrapport Januari-Juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 08:56 CEST

* SAIK-MS Fas II-studie fortlöper enligt plan och planeras att slutrapporteras under 4:e kvartalet i år

* Studier för cancerprojektet TTS, Fas IIa med CD2 fortlöper enligt plan, kliniska resultat planeras att rapporteras före slutet av året

* Klinisk Fas I-studie med TTS CD3, fortlöper enligt plan

* Fas I dos-eskaleringsstudie inledd för prostatacancer-projektet TASQ

* EMEA rekommenderar godkännande av resevaccinet Dukoral

* Nyemission övertecknades med 24 procent, tillförde 216 MSEK netto

* Resultat efter finansnetto -139,3 (-132,0 ) MSEK

* Resultat per aktie för perioden uppgick till -9,46 (-11,74) SEK/aktie