Studsvik AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 13:08 CEST

- Koncernens omsättning uppgick till MSEK 528,2 (492,7).
- Resultatet före skatt förbättrades och uppgick till MSEK 20,3 (-23,3).
- Resultatet per aktie efter skatt uppgick till SEK 1,02 (-4,05).
- I ett riktat erbjudande till aktieägare med innehav understigande en handelspost om 200 aktier valde drygt 1 400 aktieägare att sälja sitt innehav och drygt 670 aktieägare att öka sitt innehav upp till en handelspost.