Affärsstrategerna AB

Delårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 10:25 CEST

* Substansvärde per aktie uppgick 15 augusti 2003 till
3,0 kronor per aktie (12 kr per aktie 30 juni 2002).

* Koncernens resultat uppgick till -15,2 Mkr (-52,5).

* Koncernens resultat per aktie var -1,07 kr (-4,71).

* Totala försäljningar uppgick till 17,9 Mkr.

* Investerat 9,2 Mkr i RaySearch Laboratories AB som börsnoterades i juni.

* Extra bolagstämma i september för beslut om riktade emissioner.

* Förslag till apportemission i syfte att köpa rörelsedrivande bolag.

För ytterligare information om de noterade innehaven
hänvisas till respektive bolags hemsida.

Stockholm den 22 augusti 2003
Claes-Göran Fridh
Verkställande Direktör

För ytterligare information, se www.astrateg.se

Affärsstrategerna AB (publ)
Org.nr 556321-4096
Artillerigatan 6, 114 51 Stockholm
Telefon: 08-662 40 30, fax: 08-660 83 19, e-mail: info@astrateg.se

Affärsstrategernas affärsidé är att identifiera intressanta projekt och i ett mycket tidigt skede investera kompetent kapital i företag som har potential att bli ledande inom Life Science, IT/Internet och Wireless.