Human Care HC AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 12, 2003 12:11 CEST

· Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4).
· Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3).
· Notering på Stockholmsbörsens O-lista den 13 augusti.
· Prognos för 2003: Tidigare lämnad prognos om starkt ökad omsättning med väsentligt förbättrat resultat efter finansiella poster kvarstår.

Ytterligare information lämnas av
Per Nilsson, VD tfn 046-18 91 75, mail@humancare.se

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.