Graninge AB

Delårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 09:37 CEST

· Intäkterna ökade med 30 procent, främst som följd av höga elpriser.

· Resultatet förbättrades med 16 procent till 453 MSEK.

· Resultatförbättringen är 24 procent om hänsyn inte tas till de
engångsposter om 25 MSEK som ingick i fjolårsresultatet.

· Resultatet innebär en vinst efter skatt på 4:80 (4:20) SEK/aktie

· Höga elpriser och bättre marginaler i elhandeln uppvägde den låga produktionen av vattenkraft.

· Fjärrvärmerörelsen i Nordmaling har sålts till Sydkraft Värme AB.

Sollefteå den 22 augusti 2003
Lars Enslöf
Verkställande direktör


Graninge AB (publ) Graninge AB (publ)
Box 733 881 86 Sollefteå

182 17 Danderyd Telefon 0620-838 00
Telefon 08-753 50 00 Fax 0620-838 99
Fax 08-753 50 99

www.graninge.se