L E Lundbergföretagen AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2003 12:13 CEST

· Resultatet efter skatt ökade med 38 procent till 665 Mkr (483), vilket motsvarar 10:71 kronor (7:78) per aktie. Nettoomsättningen uppgick till 1 545 Mkr (1 091).

· Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 juni 2003 till 248 kronor per aktie (2002-12-31: 221). Den 21 augusti 2003 var motsvarande värde 271 kronor per aktie.

· Fastighetsrörelsens resultat ökade med 9 procent till 201 Mkr (184).

Stockholm den 22 augusti 2003
FREDRIK LUNDBERG
Verkställande direktör

Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av revisorerna i L E Lundbergföretagen AB (publ).