Pandox AB

Delårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2003 11:41 CEST

Pandox förvaltningsintäkter uppgick till 277,5 (279,9) Mkr. För jämförbara enheter var utfallet i nivå med föregående år. Koncernens totala omsättning uppgick till 308,3 (299,6) Mkr.
Resultatet före skatt ökade, exklusive engångsintäkter, till 99,1 (97,4) Mkr. Resultatet efter skatt uppgick till 90,6 (96,9) Mkr motsvarande 3,64 (3,89) kronor per aktie. Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 131,5 (129,4) Mkr motsvarande 5,28 (5,21) kronor per aktie.

Under perioden har hotellfastigheten First Hotel Park Astoria Enköping sålts med en reavinst på 7,4 Mkr samt hotellfastigheten Scandic Hotel Swania i Trollhättan förvärvats för 89 Mkr.

Förvaltningsintäkterna för första halvåret 2003 minskade något jämfört med föregående år och uppgick till 277,5 (279,9) Mkr. För jämförbara enheter låg intäkterna i nivå med föregående år.

Driftsöverskottet uppgick till 228,5 (232,3) Mkr. Direktavkastningen, justerat för köpta och sålda hotellfastigheter, blev 9,4 (9,6) procent.
Finansnettot uppgick till -80,6 (-86,2) Mkr.
Koncernens resultat före skatt, exklusive engångsintäkter ökade med 1,7 Mkr och, uppgick till 99,1 (97,4) Mkr. Kassaflödet ökade med 2 procent till 131,5 (129,4) Mkr.

"Pandox hotellfastighetsportfölj fortsätter att prestera väsentligt över marknaden. För jämförbara enheter ökar resultatet och kassaflödet medan intäkterna är i nivå med förra årets " säger Anders Nissen, VD Pandox AB.

Utsikter
Hotellkonjukturen i Pandox marknadsområde är fortsatt svår att prognostisera. Generellt bedömer Pandox att riskerna i hotellmarknaden har minskat och jämfört med föregående rapport syns flera positiva signaler i den internationella hotellmarknaden. Pandox fokuserade strategi, utvalda marknadssegment och höga kvalitet på hotellfastighetsportföljen skapar fortsatt goda förutsättningar att utveckla bolaget.

Pandox resultat efter de första sex månaderna ligger väl i linje med tidigare lämnad helårsprognos, vilket innebär att prognosen om ett resultat före skatt och exklusive engångsintäkter om 195 Mkr står fast.

För ytterligare information:
Anders Nissen, VD Pandox AB, 08-506 205 50, 070-846 02 02
Nils Lindberg, Finansdirektör Pandox AB, 08-506 205 53