Profilgruppen AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2003 11:52 CEST

* Betydande resultatförbättring. Rörelseresultatet uppgick till 19,3 Mkr (1,4)
* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 13,9 Mkr (-5,0)
* Kassaflödet från den löpande verksamheten stärktes och uppgick till 30,2 Mkr (12,3)
* Vinsten per aktie uppgick till 1,69 kr (-0,54)
* Omsättningen uppgick till 397,3 Mkr (394,9)

Kontaktpersoner för ekonomisk information:
Nils Arthur, VD och koncernchef, mobil 070-349 57 90
e-post: nils.arthur@profilgruppen.se

Mats Egeholm, Finanschef, mobil 070-594 16 17
e-post: mats.egeholm@profilgruppen.se

Tomas Arvidsson, Informationschef, mobil 070-542 42 62
e-post: tomas.arvidsson@profilgruppen.se

Resultat- och balansräkning, nyckeltal och övriga fakta om koncernen, se sidan 6- 11.

Aktuell information och foto för fri publicering finns på www.profilgruppen.se.