Posten AB

Delårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 09:02 CEST

Nettoomsättningen uppgick till 12 127 (11 689) MSEK.
Operativt rörelseresultat uppgick till -298 (-346) MSEK varav avsättning -168 MSEK avser nedläggning av två terminaler.
Resultatet efter skatt uppgick till -483 (407) MSEK varav en ytterligare avsättning om -215 MSEK avseende administrativ neddragning ingår. I motsvarande period föregående år ingår återförda avsättningar med 916 MSEK.
Åtgärderna för vilka avsättningar gjorts, ska leda till en årlig besparing om 265 MSEK.
Kassaflöde före finansiering uppgick till -389 MSEK. Andra kvartalet uppgick kassaflödet före finansieringen till 126 MSEK.

Postens operativa rörelseresultat för januari-juni är minus 298 MSEK, en förbättring jämfört med föregående år på 48 MSEK. Detta trots avsättning på 168 MSEK för nedläggning av terminaler. Posten fortsätter minska kostnaderna för att förbättra lönsamheten. Under våren har antalet anställda i den centrala administrationen dragits ner. Omstruktureringar har också startats som kommer att leda till ytterligare effektiviseringar. Under hösten kommer en ny affärsstrategi tas fram. I den ska vision, affärsidé, mål och strategier samt handlingsplan för framtiden konkretiseras.

- Även om vår finansiella situation är besvärlig ser jag ljuspunkter: vår kärnverksamhet är frisk - och den är framför allt utvecklingsbar. Vi är på rätt väg men mycket arbete återstår, säger Erik Olsson, som tillträdde sin tjänst som VD för Posten för fyra månader sedan.

Vid frågor kontakta:
Postens Presstjänst, tel: 08-23 10 10

Med Postens hjälp kan meddelanden och varor levereras snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi möjliggör mervärden hos våra kunder genom att kombinera fysiska och elektroniska flöden där Postens tjänster också kan integreras i våra kunders verksamhet. Kort sagt är vi experter på allt mellan "Till och Från". Med över 3 000 serviceställen ger vi daglig service till 4,3 miljoner hushåll och 800 000 företag i Sverige. Varje dag hanterar vi cirka 20 miljoner försändelser. Med cirka 40 000 medarbetare och en omsättning på över 23 miljarder kronor är vi en av Sveriges större koncerner. Moderbolag i koncernen är Posten AB (publ) som ägs av svenska staten. Besök oss gärna på www.posten.se