Proffice AB

Delårsrapport januari - juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2003 12:19 CEST

VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices delårsrapport

- Den svaga efterfrågan fortsätter att påverka branschen, vilket resulterar i försämrade marginaler främst i Sverige, säger Alf Johansson. Trots den svaga konjunkturen i Norden har vi ökat vår omsättning med 8 procent under första halvåret. Bolagets arbete med att effektivisera verksamheten fortsätter enligt plan. Till följd av detta kommer kostnaderna på helårsbasis att minska med minst 45 MSEK jämfört med 2002. Den ändrade redovisningstillämpningen för semesterlöner, som genomfördes under första kvartalet, har påverkat resultatet negativt för första halvåret, men har ingen påverkan på helårsresultatet.

- Vi har ytterligare stärkt vår ställning inom verksamhetsområdet outsourcing genom förvärvet av callcenterföretaget ProffCom. Efter förvärvet kommer Proffices omsättning inom outsourcing att uppgå till cirka 600 MSEK på helårsbasis. Genom förvärvet uppnås stora synergier och vi kan nu erbjuda våra kunder ett mer heltäckande tjänsteutbud, fortsätter Alf Johansson.

- Vi har effektiviserat verksamheten med bibehållen stark lokal närvaro, vilket har resulterat i ökad produktivitet. Detta i kombination med fortsatta försäljningsframgångar gör att Proffice har en betydande potential oavsett konjunkturens utveckling, säger Alf Johansson.

- Den svaga konjunkturen gör att tillväxten i den nordiska bemanningsmarknaden är låg. Bedömningen av den framtida potentialen kvarstår och vid en jämförelse med övriga Europa och USA bör branschen bli minst fyra gånger så stor som dagens nivå, avslutar Alf Johansson.

För mer information kontakta:
Alf Johansson, Verkställande direktör och koncernchef, tfn 08-787 17 00 eller 073 3434 000, alf.johansson@proffice.se Hans Uhrus, Informationschef, tfn 08 - 787 17 00 eller 073 3434 100, hans.uhrus@proffice.se Jan Seljemo, Ekonomidirektör, tfn 08 - 787 17 00 eller 073 3434 300, jan.seljemo@proffice.se

Se även www.proffice.se

Proffice är ett av Europas snabbast växande företag enligt Growth Plus. Proffices verksamhet är personaluthyrning, rekrytering, outsourcing samt
karriär- och utvecklingsprogram. Proffice finns i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Proffice AB är noterat på Stockholmsbörsen.