Ratos AB

Delårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2003 08:35 CEST

Innehavet i Capona avyttrat - exitvinst 195 Mkr
Refinansiering av Dahl frigjorde 928 Mkr
Resultat före skatt 315 (397) Mkr
Vinst per aktie 2,83 kr (3,41)

För ytterligare information:
Arne Karlsson, VD, 08-700 17 00
Clara Bolinder-Lundberg, IR-ansvarig, 08-700 17 63

Kommande informationstillfällen från Ratos:
Delårsrapport januari - september 2003 12 november 2003
Bokslutskommuniké 2003 23 februari 2004
Bolagsstämma 2004 1 april 2004
Delårsrapport januari-mars 2004 12 maj 2004
Delårsrapport januari - juni 2004 25 augusti 2004
Delårsrapport januari - september 2004 12 november 2004